Lecture Professional cooking (7/E): Chapter 22 (part 1) - Gisslen

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 7 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Professional cooking (7/E): Chapter 22 (part 1) - Gisslen. Chapter 22 - Sandwiches. In this chapter, we start by looking at the fundamentals of sandwich-making, the basic ingredients and basic sandwich types. We then look at the setup of the sandwich station and methods for efficient production.. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-professional-cooking-7-e-chapter-22-part-1-gisslen-5sobuq.html

Nội dung


1116615