Lecture Professional cooking (7/E): Chapter 21 (part 1) - Gisslen

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 16 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Professional cooking (7/E): Chapter 21 (part 1) - Gisslen. Chapter 21 - Salads and salad dressings. After reading the material in this chapter, you should be able to: Identify and describe five different salad types, and select appropriate recipes for use as an appetizer, accompaniment, main course, separate course, or dessert salad; identify a dozen popular salad greens; list six categories of other salad ingredients, and recognize several examples from each category; judge the quality of fruits and complete the pre-preparation procedures for fruit;.... Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-professional-cooking-7-e-chapter-21-part-1-gisslen-3sobuq.html

Nội dung


1116613