Lecture Professional cooking (7/E): Chapter 20 - Gisslen

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 21 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Professional cooking (7/E): Chapter 20 - Gisslen. Chapter 20 - Cooking for vegetarian diets. After reading this chapter, you should be able to: Describe the main types of vegetarian diets; describe complementary proteins and describe how to include them in the diet; list three nutrients other than proteins that non-vegetarians get mostly from animal products, and describe how vegetarians can include these nutrients in their diets;.... Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-professional-cooking-7-e-chapter-20-gisslen-2sobuq.html

Nội dung


1116612