Lecture Professional cooking (7/E): Chapter 18 - Gisslen

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 26 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Professional cooking (7/E): Chapter 18 - Gisslen. Chapter 18 - Potatoes. Because we eat them often and have devised a great many ways of preparing them, starchy foods require extra study beyond that which we have given to other vegetables. In this chapter, we turn our attention primarily to the preparation of our most important vegetable, the potato.. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-professional-cooking-7-e-chapter-18-gisslen-zsobuq.html

Nội dung


1116609