Lecture Professional cooking (7/E): Chapter 17 - Gisslen

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Professional cooking (7/E): Chapter 17 - Gisslen. Chapter 17 - Cooking vegetables. Now that you have studied the whys and wherefores of vegetable cooking, you should be able to proceed to actual preparation with a clear understanding of what you are doing. This chapter outlines briefly the basic methods of vegetable preparation. Successful performance of these methods relies on your knowledge of the principles we have discussed.. Cũng như những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-professional-cooking-7-e-chapter-17-gisslen-ysobuq.html

Nội dung


1116608