Lecture Planning an applied research project in hospitality, tourism, and sports: Chapter 10 - Mayo

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 23 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Planning an applied research project in hospitality, tourism, and sports: Chapter 10 - Mayo. Chapter 10 – Research techniques: Interviews. In this chapter students will be able to: Explain the purpose(s) of research interviews, list the types of interviews, identify key challenges in conducting a research interview, prepare for an effective interview, plan and conduct an effective interview, prevent bias in an interview.. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Có tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-planning-an-applied-research-project-in-hospitalitya-tourisma-and-sports-s8fbuq.html

Nội dung


1105514

Tài liệu liên quan


Xem thêm