Lecture Planning an applied research project in hospitality, tourism, and sports: Chapter 7 - Mayo

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 24 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Planning an applied research project in hospitality, tourism, and sports: Chapter 7 - Mayo. Chapter 7 – Forms of quantitative research. In this chapter students will be able to: Explain the differences between qualitative and quantitative research methods; list the quantitative research designs; explain the differences between survey research, experimental, pre experimental, quasi experimental , post hoc, developmental, and forecasting research methods;…. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-planning-an-applied-research-project-in-hospitalitya-tourisma-and-sports-p8fbuq.html

Nội dung


1105511

Tài liệu liên quan


Xem thêm