of x

Lecture Planning an applied research project in hospitality, tourism, and sports: Chapter 6 - Mayo

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 24 | FileSize: M | File type: PPT
0 lần xem

Lecture Planning an applied research project in hospitality, tourism, and sports: Chapter 6 - Mayo. Chapter 6 – Forms of qualitative research. In this chapter students will be able to: Explain the differences between qualitative and quantitative research methods, describe the reasons to use qualitative research, list the nine types of qualitative research designs, distinguish between primary and secondary data, use triangulation in a research design.. Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-planning-an-applied-research-project-in-hospitalitya-tourisma-and-sports-o8fbuq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin chia sẽ đến mọi người thư viện Lecture Planning an applied research project in hospitality, tourism, and sports: Chapter 6 - Mayo.Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện Kinh Tế - Quản Lý,Quản lý dự án mang đến cho công tác giảng dạy.Xin mời thành viên đang cần cùng xem ,Thư viện Lecture Planning an applied research project in hospitality, tourism, and sports: Chapter 6 - Mayo trong thể loại ,Kinh Tế - Quản Lý,Quản lý dự án được chia sẽ bởi bạn quanlyduan đến học sinh/sinh viên nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã đưa vào chủ đề Kinh Tế - Quản Lý,Quản lý dự án , có tổng cộng 24 page , thuộc thể loại .PPT, cùng danh mục còn có Applied research project, Research project, Process-oriented approach, Research project in hospitality, Qualitative research, Content analysis ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Chapter 6 – Forms of qualitative research, nói thêm là In this chapter students will be able to: Explain the differences between qualitative and quantitative research methods, describe the reasons to use qualitative research, list the nine types of qualitative research designs, distinguish between primary and secondary data, use triangulation in a research design, nói thêm là
1105510

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm