Lecture Planning an applied research project in hospitality, tourism, and sports: Chapter 6 - Mayo

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 24 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Planning an applied research project in hospitality, tourism, and sports: Chapter 6 - Mayo. Chapter 6 – Forms of qualitative research. In this chapter students will be able to: Explain the differences between qualitative and quantitative research methods, describe the reasons to use qualitative research, list the nine types of qualitative research designs, distinguish between primary and secondary data, use triangulation in a research design.. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-planning-an-applied-research-project-in-hospitalitya-tourisma-and-sports-o8fbuq.html

Nội dung


1105510

Tài liệu liên quan


Xem thêm