Lecture Planning an applied research project in hospitality, tourism, and sports: Chapter 1 - Mayo

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 17 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Planning an applied research project in hospitality, tourism, and sports: Chapter 1 - Mayo. Chapter 1 – Reading and analyzing research. In this chapter students will be able to: Explain what a scholarly article is, differentiate between CPR and LOAF elements of a scholarly article, analyze the relative merits of various scholarly articles, use various search engines to find scholarly articles, identify an area of research interest, describe the various types of interviews.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Vài tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-planning-an-applied-research-project-in-hospitalitya-tourisma-and-sports-j8fbuq.html

Nội dung


1105505

Tài liệu liên quan


Xem thêm