Lecture Operating systems: Internals and design principles (6/E): Chapter 9 - William Stallings

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 58 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Operating systems: Internals and design principles (6/E): Chapter 9 - William Stallings. Chapter 9 - Uniprocessor scheduling. This chapter begins with an examination of the three types of processor scheduling, showing how they are related. We see that long-term scheduling and mediumterm scheduling are driven primarily by performance concerns related to the degree of multiprogramming.. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-operating-systems-internals-and-design-principles-6-e-chapter-9-william--gqmbuq.html

Nội dung


1113926

Tài liệu liên quan


Xem thêm