Lecture Operating systems: Internals and design principles (6/E): Chapter 8 - William Stallings

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 110 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Operating systems: Internals and design principles (6/E): Chapter 8 - William Stallings. Chapter 8 - Virtual memory. After studying this chapter, you should be able to: Define virtual memory; describe the hardware and control structures that support virtual memory; describe the various OS mechanisms used to implement virtual memory; describe the virtual memory management mechanisms in UNIX, Linux, and Windows 7.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-operating-systems-internals-and-design-principles-6-e-chapter-8-william--fqmbuq.html

Nội dung


1113925

Tài liệu liên quan


Xem thêm