Lecture Operating systems: Internals and design principles (6/E): Chapter 6 - William Stallings

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 51 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Operating systems: Internals and design principles (6/E): Chapter 6 - William Stallings. Chapter 6 - Concurrency: Deadlock and starvation. This chapter examines two problems that plague all efforts to support concurrent processing: deadlock and starvation. We begin with a discussion of the underlying principles of deadlock and the related problem of starvation. Then we examine the three common approaches to dealing with deadlock: prevention, detection, and avoidance.. Giống những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Có tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-operating-systems-internals-and-design-principles-6-e-chapter-6-william--dqmbuq.html

Nội dung


1113923

Tài liệu liên quan


Xem thêm