Lecture Operating systems: Internals and design principles (6/E): Chapter 5 - William Stallings

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 75 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Operating systems: Internals and design principles (6/E): Chapter 5 - William Stallings. Chapter 5 - Concurrency: Mutual exclusion and synchronization. After studying this chapter, you should be able to: Discuss basic concepts related to concurrency, such as race conditions, OS concerns, and mutual exclusion requirements; understand hardware approaches to supporting mutual exclusion; define and explain semaphores; define and explain monitors;.... Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một số tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-operating-systems-internals-and-design-principles-6-e-chapter-5-william--cqmbuq.html

Nội dung


1113922

Tài liệu liên quan


Xem thêm