Lecture Operating systems: Internals and design principles (6/E): Chapter 16 - William Stallings

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 61 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Operating systems: Internals and design principles (6/E): Chapter 16 - William Stallings. Chapter 16 - Client/server computing. In this chapter, we begin with an examination of some of the key concepts in distributed software, including client/server architecture, message passing, and remote procedure calls. Then we examine the increasingly important cluster architecture.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-operating-systems-internals-and-design-principles-6-e-chapter-16-william-nqmbuq.html

Nội dung


1113933

Tài liệu liên quan


Xem thêm