Lecture Operating systems: Internals and design principles (6/E): Chapter 15 - William Stallings

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 48 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Operating systems: Internals and design principles (6/E): Chapter 15 - William Stallings. Chapter 15 - Computer security techniques. After studying this chapter, you should be able to: Assess the key security issues that relate to operating systems, understand the design issues for file system security, distinguish among various types of intruder behavior patterns and understand the types of intrusion techniques used to breach computer security, compare and contrast two methods of access control.. Giống những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-operating-systems-internals-and-design-principles-6-e-chapter-15-william-mqmbuq.html

Nội dung


1113932

Tài liệu liên quan


Xem thêm