Lecture Operating systems: Internals and design principles (6/E): Chapter 15 - William Stallings

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 48 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Operating systems: Internals and design principles (6/E): Chapter 15 - William Stallings. Chapter 15 - Computer security techniques. After studying this chapter, you should be able to: Assess the key security issues that relate to operating systems, understand the design issues for file system security, distinguish among various types of intruder behavior patterns and understand the types of intrusion techniques used to breach computer security, compare and contrast two methods of access control.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-operating-systems-internals-and-design-principles-6-e-chapter-15-william-mqmbuq.html

Nội dung


1113932

Tài liệu liên quan


Xem thêm