Lecture Operating systems: Internals and design principles (6/E): Chapter 14 - William Stallings

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 48 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Operating systems: Internals and design principles (6/E): Chapter 14 - William Stallings. Chapter 14 - Computer security threats. After studying this chapter, you should be able to: Describe the various approaches to virtualization, understand the processor issues involved in implementing a virtual machine, understand the memory management issues involved in implementing a virtual machine, understand the I/O management issues involved in implementing a virtual machine,.... Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một số tài liệu tải về sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-operating-systems-internals-and-design-principles-6-e-chapter-14-william-lqmbuq.html

Nội dung


1113931

Tài liệu liên quan


Xem thêm