Lecture Operating systems: Internals and design principles (6/E): Chapter 11 - William Stallings

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 90 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Operating systems: Internals and design principles (6/E): Chapter 11 - William Stallings. Chapter 11 - I/O management and disk scheduling. After studying this chapter, you should be able to: Summarize key categories of I/O devices on computers, discuss the organization of the I/O function, explain some of the key issues in the design of OS support for I/O, analyze the performance implications of various I/O buffering alternatives,.... Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một số tài liệu download thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-operating-systems-internals-and-design-principles-6-e-chapter-11-william-iqmbuq.html

Nội dung


1113928

Tài liệu liên quan


Xem thêm