Lecture Operating systems: A concept-based approach: Chapter 13 - Dhananjay M. Dhamdhere

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 65 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Operating systems: A concept-based approach: Chapter 13 - Dhananjay M. Dhamdhere. This chapter discusses a programmer’s view of files and the file system. It describes fundamental file organizations, directory structures, operations on files and directories, and file sharing semantics, which specify the manner in which results of file manipulations performed by concurrent processes are visible to one another. Issues that compromise reliability of a file system are discussed. Fault tolerance using atomic actions and recovery using backups are described.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-operating-systems-a-concept-based-approach-chapter-13-dhananjay-m-dhamdh-z0qbuq.html

Nội dung


1119489

Tài liệu liên quan


Xem thêm