Lecture Opening and operating a retail bakery (1st edition): Chapter 9 - Rick Douglas Crawford

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 7 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Opening and operating a retail bakery (1st edition): Chapter 9 - Rick Douglas Crawford. Chapter 9 - Sourcing ingredients and costing. After completing this chapter, students will be able to: Conduct event-marketing research, develop an integrated marketing program, use the five ps of event marketing, incorporate both internal and external marketing programs, develop retail marketing events,.... Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Vài tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-opening-and-operating-a-retail-bakery-1st-edition-chapter-9-rick-douglas-dmobuq.html

Nội dung


1116371

Tài liệu liên quan


Xem thêm