Lecture Opening and operating a retail bakery (1st edition): Chapter 7 - Rick Douglas Crawford

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 7 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Opening and operating a retail bakery (1st edition): Chapter 7 - Rick Douglas Crawford. Chapter 7 - Rules and training. After completing this chapter, students will be able to: Understand basic event planning financial and accounting terminology, maintain event financial records, understand and interpret the event balance sheet and income statement,.... Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-opening-and-operating-a-retail-bakery-1st-edition-chapter-7-rick-douglas-bmobuq.html

Nội dung


1116369

Tài liệu liên quan


Xem thêm