Lecture Opening and operating a retail bakery (1st edition): Chapter 6 - Rick Douglas Crawford

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 6 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Opening and operating a retail bakery (1st edition): Chapter 6 - Rick Douglas Crawford. Chapter 6 - Staffing and labor management. After completing this chapter, students will be able to: Recognize and use the five phases of the modern event planning process; identify the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of your event; create an accurate blueprint for your event; conduct a comprehensive needs assessment;.... Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-opening-and-operating-a-retail-bakery-1st-edition-chapter-6-rick-douglas-amobuq.html

Nội dung


1116368

Tài liệu liên quan


Xem thêm