Lecture Opening and operating a retail bakery (1st edition): Chapter 13 - Rick Douglas Crawford

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 8 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Opening and operating a retail bakery (1st edition): Chapter 13 - Rick Douglas Crawford. Chapter 13 - The bakery sales cycle and day parts. After completing this chapter, students will be able to: Understand and appreciate the importance of economic, social, cultural, political, and environmental sustainability for planned events; recognize and understand the economic, social, political, cultural, and environmental changes that are affecting the global events industry;.... Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-opening-and-operating-a-retail-bakery-1st-edition-chapter-13-rick-dougla-hmobuq.html

Nội dung


1116375

Tài liệu liên quan


Xem thêm