Lecture Opening and operating a retail bakery (1st edition): Chapter 11 - Rick Douglas Crawford

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 10 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Opening and operating a retail bakery (1st edition): Chapter 11 - Rick Douglas Crawford. Chapter 11 - What is bakery merchandising? After completing this chapter, students will be able to: Define virtual reality for meetings and events, understand the historic development of virtual events, identify the appropriate virtual event platforms for your special event,.... Cũng như những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-opening-and-operating-a-retail-bakery-1st-edition-chapter-11-rick-dougla-fmobuq.html

Nội dung


1116373

Tài liệu liên quan


Xem thêm