Lecture Networking essentials plus (3/e) - Chapter 4: Survey of network operating systems

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 18 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Networking essentials plus (3/e) - Chapter 4: Survey of network operating systems. Lecture Networking essentials plus (3/e) - Chapter 4: Survey of network operating systems. In this chapter, students will be able to understand: Introduction to network operating systems, novell operating systems, Microsoft network operating systems, other operating systems, NOSs in multivendor environments.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-networking-essentials-plus-3-e-chapter-4-survey-of-network-operating-sys-zwcbuq.html

Nội dung


1101201

Tài liệu liên quan


Xem thêm