Lecture Networking essentials plus (3/e) - Chapter 3: Understanding network architecture

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 40 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Networking essentials plus (3/e) - Chapter 3: Understanding network architecture. Lecture Networking essentials plus (3/e) - Chapter 3: Understanding network architecture. In this chapter, students will be able to understand: Access methods, how networks send data, ethernet, token ring, appletalk and arcnet.. Giống những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-networking-essentials-plus-3-e-chapter-3-understanding-network-architect-xsxauq.html

Nội dung


Understanding Network Architecture Access Methods How Networks Send Data Ethernet Token Ring AppleTalk and ArcNet 1 Access Methods Function of Access Methods Major Access Methods 2 Collision Occurs 3 Computer Listens to Cable 4 Token Passing 5 ... - tailieumienphi.vn 1081615

Tài liệu liên quan


Xem thêm