of x

Lecture Networking essentials plus (3/e) - Chapter 3: Understanding network architecture

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 40 | FileSize: M | File type: PPT
0 lần xem

Lecture Networking essentials plus (3/e) - Chapter 3: Understanding network architecture. Lecture Networking essentials plus (3/e) - Chapter 3: Understanding network architecture. In this chapter, students will be able to understand: Access methods, how networks send data, ethernet, token ring, appletalk and arcnet.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-networking-essentials-plus-3-e-chapter-3-understanding-network-architect-xsxauq.html

Nội dung


Understanding Network Architecture Access Methods How Networks Send Data Ethernet Token Ring AppleTalk and ArcNet 1 Access Methods Function of Access Methods Major Access Methods 2 Collision Occurs 3 Computer Listens to Cable 4 Token Passing 5 ... - tailieumienphi.vn 1081615

Tài liệu liên quan


Xem thêm