Lecture Managerial accounting - Chapter 14: Statement of cash flows

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 21 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Managerial accounting - Chapter 14: Statement of cash flows. This chapter explains how to classify transactions as operating, investing, or financing activities, and it explains how to create a statement of cash flows. The indirect method of determining the net cash provided by operating activities is illustrated within the chapter and the direct method is demonstrated in the appendix.. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-managerial-accounting-chapter-14-statement-of-cash-flows-bysbuq.html

Nội dung


1121985

Tài liệu liên quan


Xem thêm