Lecture Management information systems - Chater 9: Electronic commerce systems

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 58 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Management information systems - Chater 9: Electronic commerce systems. After completing this unit, you should be able to: Identify the major categories and trends of e-commerce applications; identify the essential processes of an e-commerce system, and give examples of how they are implemented in e-commerce applications; identify and give examples of several key factors and Web store requirements need to succeed in e-commerce;…. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Một ít tài liệu download sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-management-information-systems-chater-9-electronic-commerce-systems-l5cbuq.html

Nội dung


1101511

Tài liệu liên quan


Xem thêm