Lecture Management information systems - Chater 8: Enterprise business systems

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 66 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Management information systems - Chater 8: Enterprise business systems. In this chapter, you will learn to: Identify and give examples to illustrate the following aspects of customer relationship management, enterprise resource manage-ment, and supply chain management systems: Business processes supported, customer and business value provided, potential challenges and trends; understand the importance of managing at the enterprise level to achieve maximum efficiencies and benefits.. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-management-information-systems-chater-8-enterprise-business-systems-k5cbuq.html

Nội dung


1101510

Tài liệu liên quan


Xem thêm