Lecture Management information systems - Chater 7: Electronic business systems

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 61 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Management information systems - Chater 7: Electronic business systems. After you have mastered the material in this chapter, you will be able to: Identify the following cross-functional enterprise systems, and give examples of how they can provide significant business value to a company; give examples of how Internet and other information technologies support business processes within the business functions of: Accounting, finance, human resource management, marketing, production, operations management;.... Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-management-information-systems-chater-7-electronic-business-systems-j5cbuq.html

Nội dung


1101509

Tài liệu liên quan


Xem thêm