Lecture Management information systems - Chater 6: Telecommunications and networks

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 74 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Management information systems - Chater 6: Telecommunications and networks. The objectives of this chapter: Understand the concept of a network; apply Metcalfe’s law in understanding the value of a network; identify major developments and trends in the industries, technologies, and business applications of telecommunications and Internet technologies;.... Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-management-information-systems-chater-6-telecommunications-and-networks-i5cbuq.html

Nội dung


1101508

Tài liệu liên quan


Xem thêm