Lecture Management information systems - Chater 5: Data resource management

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 71 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Management information systems - Chater 5: Data resource management. The learning objectives for Chapter 5 include: Explain the business value of implementing data resource management processes and technologies in an organization; outline the advantages of a database management approach to managing the data resources of a business, compared to a file processing approach; explain how database management software helps business professionals and supports the operations and management of a business.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-management-information-systems-chater-5-data-resource-management-h5cbuq.html

Nội dung


1101507

Tài liệu liên quan


Xem thêm