Lecture Management information systems - Chater 4: Computer software

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 74 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Management information systems - Chater 4: Computer software. After you have mastered the material in this chapter, you will be able to: Describe several important trends occurring in computer software, give examples of several major types of application and system software, explain the purpose of several popular software packages for end user productivity and collaborative computing,.... Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Có tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-management-information-systems-chater-4-computer-software-g5cbuq.html

Nội dung


1101506

Tài liệu liên quan


Xem thêm