Lecture Management information systems - Chater 3: Computer hardware

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 76 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Management information systems - Chater 3: Computer hardware. The learning objectives for chapter 3 include: Understand the history and evolution of computer hardware; identify the major types and uses of microcomputer, midrange, and mainframe computer systems; outline the major technologies and uses of computer peripherals for input, output, and storage;.... Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-management-information-systems-chater-3-computer-hardware-f5cbuq.html

Nội dung


1101505

Tài liệu liên quan


Xem thêm