Lecture Management information systems - Chater 2: Competing with information technology

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 67 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Management information systems - Chater 2: Competing with information technology. In this chapter you will: Identify several basic competitive strategies and explain how they use information technologies to confront the competitive forces faced by a business, identify several strategic uses of Internet technologies and give examples of how they help a business to gain competitive advantages, give examples of how business process reengineering frequently involves the strategic use of IT,.... Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-management-information-systems-chater-2-competing-with-information-techn-e5cbuq.html

Nội dung


1101504

Tài liệu liên quan


Xem thêm