Lecture Management information systems - Chater 11:

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 60 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Management information systems - Chater 11:. After completing this unit, you should be able to: Discuss the role of planning in the business use of information technology, using the scenario approach and planning for competitive advantage as examples; discuss the role of planning and business models in the development of business/IT strategies, architectures, and applications; identify several change management solutions for end user resistance to the implementation of new IT-based business strategies and applications.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ học tập Một số tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-management-information-systems-chater-11-n5cbuq.html

Nội dung


1101513

Tài liệu liên quan


Xem thêm