Lecture Management information systems - Chater 10: Decision support systems

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 76 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Management information systems - Chater 10: Decision support systems. In this chapter students will be able to: Identify the changes taking place in the form and use of decision support in business, identify the role and reporting alternatives of management information systems, describe how online analytical processing can meet key information needs of managers,.... Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ học tập Vài tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-management-information-systems-chater-10-decision-support-systems-m5cbuq.html

Nội dung


1101512

Tài liệu liên quan


Xem thêm