Lecture Management information systems - Chater 1: Foundations of information systems in business

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 74 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Management information systems - Chater 1: Foundations of information systems in business. In this chapter, the learning objectives are: Understand the concept of a system and how it relates to information systems; explain why knowledge of information systems is important for business professionals and identify five areas of information systems knowledge they need; give examples to illustrate how business applications of information systems can support a firm’s business processes, managerial decision making, and strategies for competitive advantage;.... Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-management-information-systems-chater-1-foundations-of-information-syste-d5cbuq.html

Nội dung


1101503

Tài liệu liên quan


Xem thêm