Lecture Life-span development (13th edition): Chapter 20 - Santrock

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 28 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Life-span development (13th edition): Chapter 20 - Santrock. Chapter 20 - Death, dying and grieving. In this final chapter of the lecture, we will explore many aspects of death and dying. Among the questions that we will ask are: What characterizes the death system and its cultural and historical contexts? How can death be defi ned? What are some links between development and death? How do people face their own death? How do individuals cope with the death of someone they love?. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-life-span-development-13th-edition-chapter-20-santrock-nocbuq.html

Nội dung


1100901