Lecture Learning programming using Visual Basic.Net – Chapter 9: Accessing data using XML

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 19 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Learning programming using Visual Basic.Net – Chapter 9: Accessing data using XML. After studying this chapter you should be able to: Understand what XML is and how it is used within business-to-business transactions, understand XML Schemas and XSL Transforms and how they are used within the context of XML, read and process data that is stored in an XML document, read data from a relational database and transform it into its equivalent XML, transform one XML document into a new XML document using an XSLT document.. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-learning-programming-using-visual-basic-net-chapter-9-accessing-data-usi-2ombuq.html

Nội dung


1113876

Tài liệu liên quan


Xem thêm