Lecture Learning programming using Visual Basic.Net – Chapter 6: Reducing program complexity: General sub procedures and developer-defined functions

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 34 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Learning programming using Visual Basic.Net – Chapter 6: Reducing program complexity: General sub procedures and developer-defined functions. Chapter 6 - Reducing program complexity: General sub procedures and developer-defined functions. After completing this unit, you should be able to: Share code by creating general sub procedures and functions; use parameters to share data between procedures and functions; use code modules to organize code for reusability; use the KeyPress, Enter, and Leave events; use the concept of form modality; create and program main menu.. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-learning-programming-using-visual-basic-net-chapter-6-reducing-program-c-zombuq.html

Nội dung


1113873

Tài liệu liên quan


Xem thêm