Lecture Learning programming using Visual Basic.Net – Chapter 4: Performing calculations and manipulating data: Expressions

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 28 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Learning programming using Visual Basic.Net – Chapter 4: Performing calculations and manipulating data: Expressions. Chapter 4 - Performing calculations and manipulating data: Expressions. The following will be discussed in this chapter: Describe the operators and functions used to create arithmetic, string, and logical expressions; explain why errors occur and how to avoid them; write logical expressions using comparison operators and logical operators.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-learning-programming-using-visual-basic-net-chapter-4-performing-calcula-xombuq.html

Nội dung


1113871

Tài liệu liên quan


Xem thêm