Lecture Learning programming using Visual Basic.Net – Chapter 2: Creating simple Visual Basic .NET windows applications

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 42 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Learning programming using Visual Basic.Net – Chapter 2: Creating simple Visual Basic .NET windows applications. Learning objectives of this chapter include: The Integrated development environment (IDE) is used for modern software development; the IDE contains tools to write code, build a GUI , and test and debug applications; overview of the application construction process; design issues are addressed;.... Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-learning-programming-using-visual-basic-net-chapter-2-creating-simple-vi-vombuq.html

Nội dung


1113869

Tài liệu liên quan


Xem thêm