Lecture Learning programming using Visual Basic.Net – Chapter 2: Creating simple Visual Basic .NET windows applications

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 42 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Learning programming using Visual Basic.Net – Chapter 2: Creating simple Visual Basic .NET windows applications. Learning objectives of this chapter include: The Integrated development environment (IDE) is used for modern software development; the IDE contains tools to write code, build a GUI , and test and debug applications; overview of the application construction process; design issues are addressed;.... Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Có tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-learning-programming-using-visual-basic-net-chapter-2-creating-simple-vi-vombuq.html

Nội dung


1113869

Tài liệu liên quan


Xem thêm