Lecture Learning programming using Visual Basic.Net – Chapter 1: Problem solving and the object-oriented paradigm

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 21 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Learning programming using Visual Basic.Net – Chapter 1: Problem solving and the object-oriented paradigm. After studying this chapter, you should be able to: Understand problem-solving concepts, formulate algorithms using pseudocode, realize the complexity writing algorithms, understand an event-driven environment, describe how classes and objects work, use and understand the terminology of the object paradigm.. Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-learning-programming-using-visual-basic-net-chapter-1-problem-solving-an-uombuq.html

Nội dung


1113868

Tài liệu liên quan


Xem thêm