Lecture Introduction to systems analysis and design: Chapter 18 - Whitten, Bentley

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 20 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Introduction to systems analysis and design: Chapter 18 - Whitten, Bentley. Chapter 18 - Systems construction and implementation. In this chapter you will learn more about the construction and implementation phases of systems development. These two phases construct, test, install, and deliver the final system into operation. You will know that you understand the processes of constructing and implementing a system when you can: Explain the purpose of the construction and implementation phases of the system's life cycle, describe the system's construction and implementation phases in terms of your information building blocks,.... Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-introduction-to-systems-analysis-and-design-chapter-18-whittena-bentley-rombuq.html

Nội dung


1113865

Tài liệu liên quan


Xem thêm