Lecture Introduction to information systems (16/e): Chapter 7 - George Marakas, James O'Brien

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Introduction to information systems (16/e): Chapter 7 - George Marakas, James O'Brien. After reading and studying this chapter, you should be able to identify the following cross-functional enterprise systems, and give examples of how they can provide significant business value to a company: Enterprise application integration, transaction processing systems, enterprise collaboration systems; give examples of how Internet and other information technologies support business processes within the business functions of accounting, finance, human resource management, marketing, and production and operations management.. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-introduction-to-information-systems-16-e-chapter-7-george-marakasa-james-dddbuq.html

Nội dung


1101791

Tài liệu liên quan


Xem thêm