Lecture Introduction to information systems (16/e): Chapter 5 - George Marakas, James O'Brien

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Introduction to information systems (16/e): Chapter 5 - George Marakas, James O'Brien. Chapter 5 - Data resource management. After reading and studying this chapter, you should be able to: Explain the business value of implementing data resource management processes and technologies in an organization; outline the advantages of a database management approach to managing the data resources of a business, compared with a file processing approach; explain how database management software helps business professionals and supports the operations and management of a business.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-introduction-to-information-systems-16-e-chapter-5-george-marakasa-james-bddbuq.html

Nội dung


1101789

Tài liệu liên quan


Xem thêm