Lecture Introduction to information systems (16/e): Chapter 2 - George Marakas, James O'Brien

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Introduction to information systems (16/e): Chapter 2 - George Marakas, James O'Brien. Chapter 2 - Competing with information technology. After studying this chapter, you will know: Identify several basic competitive strategies and explain how they use information technologies to confront the competitive forces faced by business, identify several strategic uses of Internet technologies and give examples of how they can help a business gain competitive advantages, give examples of how business process reengineering frequently involves the use of Internet technologies,.... Cũng như những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-introduction-to-information-systems-16-e-chapter-2-george-marakasa-james-8cdbuq.html

Nội dung


1101786

Tài liệu liên quan


Xem thêm