Lecture Introduction to information systems (16/e): Chapter 14 - George Marakas, James O'Brien

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Introduction to information systems (16/e): Chapter 14 - George Marakas, James O'Brien. Chapter 14 - Enterprise and global management of information technology. After reading and studying this chapter, you should be able to: Identify each of the three components of IT management and use examples to illustrate how they night be implemented in a business; explain how failures in IT management can be reduced by the involvement of business managers in IT planning and management; identify several cultural, political, and geoeconomic challenges that confront managers in the management of global information technologies.. Cũng như những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-introduction-to-information-systems-16-e-chapter-14-george-marakasa-jame-kddbuq.html

Nội dung


1101798

Tài liệu liên quan


Xem thêm