Lecture Introduction to information systems (16/e): Chapter 12 - George Marakas, James O'Brien

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Introduction to information systems (16/e): Chapter 12 - George Marakas, James O'Brien. Chapter 12 - Implementing business/IT solutions. In this chapter you will learn: Use the systems development process outlined in this chapter and the model of IS components from Chapter 1 as problem–solving frameworks to help you propose information systems solutions to simple business problems; describe and give examples to illustrate how you might use each of the steps of the information systems development life cycle to develop and implement a buiness information system;.... Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Vài tài liệu download thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-introduction-to-information-systems-16-e-chapter-12-george-marakasa-jame-iddbuq.html

Nội dung


1101796

Tài liệu liên quan


Xem thêm