Lecture Introduction to information systems (16/e): Chapter 12 - George Marakas, James O'Brien

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Introduction to information systems (16/e): Chapter 12 - George Marakas, James O'Brien. Chapter 12 - Implementing business/IT solutions. In this chapter you will learn: Use the systems development process outlined in this chapter and the model of IS components from Chapter 1 as problem–solving frameworks to help you propose information systems solutions to simple business problems; describe and give examples to illustrate how you might use each of the steps of the information systems development life cycle to develop and implement a buiness information system;.... Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-introduction-to-information-systems-16-e-chapter-12-george-marakasa-jame-iddbuq.html

Nội dung


1101796

Tài liệu liên quan


Xem thêm