Lecture Introduction to information systems (16/e): Chapter 11 - George Marakas, James O'Brien

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Introduction to information systems (16/e): Chapter 11 - George Marakas, James O'Brien. Chapter 11 - Business/IT strategies for development. After reading and studying this chapter, you should be able to: Discuss the role of planning in the business use of information technology, using the scenario approach, and planning for competitive advantage as examples; discuss the role of planning and business models in the development of business/IT strategies, architectures, and applications;.... Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-introduction-to-information-systems-16-e-chapter-11-george-marakasa-jame-hddbuq.html

Nội dung


1101795

Tài liệu liên quan


Xem thêm